Lắp đặt máy điều hòa cho Công ty Cổ phần xây dưng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Hải Phòng, ngày06 tháng 07năm 2015

BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dưng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Địa chỉ: Số 235 Võ Thị Sáu,Phường 7,Quân 3 ,TP. Hồ Chí Minh

Cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty đối với công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của quý công ty, công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý công ty bản báo giá lắp đặt máy điều hòa như sau:

Stt

Hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Nhân công lắp đăt điều hòa

01

400.000

400.000

2

Ống đồng 12

m

05

120.000

600.000

3

Ống đồng 6

m

05

80.000

400.000

4

Bảo ôn

m

05

20.000

100.000

5

Băng cuốn

m

05

10.000

50.000

6

Chân giá

02

150.000

300.000

7

Ống nước thải

m

02

5.000

10.000

8

Dây điên

m

05

15.000

75.000

9

Vật tư phụ

01

100.000

Giá trị trước thuế

2.035.000

Thuế VAT 10%

203.500

Tổng

2.238.500

 

Bằng chữ:Hai triệu hai trăm ba tám nghìn năm trăm đồng./.

Điều kiện thương mại

– Giá trên đã bao gồm VAT

Trân trọng cảm ơn!

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần VAT-Trung Tâm Điều Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: 010413/LSVINA

Căn cứ Luật số 33/2005/QH11 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 đã được thông qua ngasyf/6/2005 về luật dân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006.

Căn cứ Luật thương mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Căn cứ theo yêu cầu của công ty cổ phần cáp điện và Hệ thống LS-VINA và khả năng cung cấp dịch vụ của công ty Cổ Phần Vận tải và Thương mại CPN Việt Nam.

– Hôm nay, ngày tháng năm 2013, tại công ty cổ phần cáp điện và Hệ thống LS-VINA, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN LS – VINA

– Địa chỉ: Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

– Đại diện bởi: Ông Nghiêm Đực Minh

– Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

– Điện thoại: 0313.3824967

– Mã số thuế: 0200117005

– Tài khoản: 3002900-003

– Ngân hàng: Ngân hàng SHINHANVINA Chi nhánh Hà Nội

BÊN B: Bên bán( Bên B):

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên cùng nhất trí ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy điều hòa của bên A theo các điều hòa theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: MÔ TẢ HÀNG HÓA – DỊCH VỤ

Bên B nhận cung cấp cho bên A dịch vụ sau đây:

Bảo trì thường xuyên từ ba đén sáu tháng một lần các máy điều hòa nhiệt độ tùy theo yêu cầu thực tế, theo danh mục máy điều hòa mô tả chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm. Phụ lục 01 được bên B lập căn cứ vào số lượng và hiện trạng hiện tại các máy điều hòa đang sử dụng của bên A.

Các công việc sửa chữa, di chuyển, lắp mới các máy điều hòa đang sử dụng của bên A.

Các công việc sửa chữa, di chuyển, lắp mới các máy điều hòa của bên A theo đơn giá được duyệt.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Đảm bảo thực hiện công việc cho bên A theo đúng yêu cầu đáp ứng đúng các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Dự báo và phát hiện sớm những nguy cơ có thể xảy ra hỏng máy và đưa ra biện pháp phòng ngừa.

Lập quy trình bảo trì sửa chữa bảo trì máy điều hòa trình bên A duyệt và thực hiện đúng theo quy trình được duyệt.

Mở sổ theo dõi lý lịch sửa chữa của tưng máy điều hòa của bên A, sổ này được ký xác nhận giữa hai bên sau mỗi lần bảo dưỡng sửa chữa hoặc thay thế thiết bị.

Đối với các máy hỏng cần thay thế thiết bị bên B lập biên bản có xác nhận của hai bên và lập báo giá trình bên A duyệt trước khi sửa chữa thay thế thiết bị.

Bên B cử những nhân viên có tay nghề cao, trách nhiệm trong công việc và thông báo trách nhiệm cụ thể cho bên A những cá nhân phải đảm nhiệm bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa để bên A tiện liên hệ. Bên A có quyền yêu cầu bên B thay những nhân viên có tay nghề yếu, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Tuân thủ và tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh trong khu vực công trường thi công, bảo vệ môi trường. Nhân viên bảo dưỡng của bên B có trách nhiệm thực hiện vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công đối với các rác thải phát sinh trong quá trình thi công bảo dưỡng, sửa chữa, lắp máy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất, tài sản của bên A trong quá trình thi công theo quy định của bên A.

Trong quá trình làm việc, nếu bên B do sơ xuất gây ra sự cố ảnh hưởng đến công việc, tài sản của bên A thì bên B phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại theo giá trị thiệt hại mà mình gây ra và được sự đồng ý của bên A.

Xuất trình hóa đơn GTGT hợp lệ cho bên A.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, cơ sở điện nước cho nhân viên bên B thực hiện tốt công việc được giao.

Cử cán bộ có đủ năng lực, thẩm quyền theo dõi giám sát, phối hợp với bên B giải quyết kịp thời các vấn đề trong quá trình thực hiện hợp đồng. Kiểm tra và nghiệm thu khi bên B hoàn thành công việc.

Báo cho bên B những sự cố phát sinh của các maýh điều hòa để bên B lập kế hoạch xử lý trong thời gian sớm nhất.

Thanh toán hợp đồng sau 15 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn hợp lệ của bên B.

ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN.

Thực hiện việc bảo trì ba tháng đến sau tháng một lần theo danh sách bảo dưỡng được bên A phê duyệt. Kiểm tra và lập danh sách các máy điều hòa cần bảo dưỡng vào đầu quý trình bên A duyệt bắt đầu từ đầu tháng 04 năm 2013.

Trong thời gian 2h sau khi nhận được thông báo sự cố của bên A, bên B sẽ cử nhân viên đến để kiểm tra xem xét và lên phương án sửa chữa hoặc thay thế cụ thể sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 12h đồng hồ thời gian làm việc từ 8h đến 17h các ngày trong tuần. Trong trường hợp cần làm việc ngoài giờ bên B phải đăng ký làm thêm giờ để bên A duyệt hoặc khi có yêu cầu của bên A về việc làm ngoài giờ để sửa chữa máy phục vụ việc sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu phục vụ làm mát máy móc thiết bị.

Các công việc xử lý sự cố đột xuất hoặc công việc phát sinh khác sẽ được thực hiện ngay trong ngày khi nhận được thông báo của bên A.

ĐIỀU 5 GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:

Giá trị tạm tính của hợp đồng là:………..VNĐ

Giá trị trên đã bao gồm 10% VAT

Giá trị nghệm thu được tính theo số lượng máy, lượng vật tư và nhân công thực hiện thực tế sau khi nghiệm thu và chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

Đối với thiết bị, vật tư thay thế bên B lập báo giá trình bên A duyệt xong mới thực hiện

Với công việc di chuyển hay lắp mới, đơn giá căn cứ vò tình hình thực tế.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên A sẽ thanh toán cho bên B sau mỗi lần bảo dưỡng sửa chữa thực tế theo từng đợt. Các chi phí phát sinh sẽ được thanh toán hàng thâng theo yêu cầu của bên B.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

Biên bản nghiệm thu có xác nhận của đại diện hai bên.

Hóa đơn thuế GTGT hợp lệ.

Bên A thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của bên B.

ĐIỀU 6: BẢO HÀNH

Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành thiết bị thay thế theo tiêu chuẩn nhà sản xuất kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và bàn giao.

Trong thời gian bảo hành, nếu có những khuyết tật hư hỏng xảy ra do lỗi vật tư hoặc lỗi trong quá trình lắp đặt thì bên B sẽ thay thế, sửa chữa bằng chi phí của mình.

Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành các lỗi do người sử dụng bên A gây ra như: đổ, vỡ thiết bị, tự động tháo thiết bị sửa chữa, do nguồn điện gây cháy nổ, do động vật làm hỏng, để nước vào, do thiên tai hỏa hoạn.

Bên B tự trang bị các thiết bị làm việc và bảo hộ lao động(thang, dây bảo hiểm, mũ bảo hộ,,,),tuân thủ và tự chịu trách nhiệm về các quy định an toàn lao động, an ninh của bên A trong quá trình sửa chữa, bảo hành tại địa điểm của bên A.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có các thay đổi, chỉnh sửa theo yêu cầu của bên A thì thời hạn và giá trị hợp đồng có thể thay đổi tương ứng dựa trên bản phụ lục j[pj đồng được lý kết hai bên.

Trong quá trình thực hiện hợp đòng, nếu xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, hai bên phải cùng nhau bàn bạc tìm ra hướng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu mâu thuẫn vẫn không được giải quyết, sự việc sẽ được phân xử bởi tòa kinh tế thành phố Hải Phòng và phán quyết của tòa sẽ là quyết định cuối cùng.

Hợp đồng này được làm thành 04 bản gốc bằng tiếng việt, mỗi bên sẽ giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có giá trị một năm kể từ ngày ký, sau thời hạn này nếu bên A có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ của bên, hai bên sẽ thỏa thuận để tiếp tục gia hạn cho năm kế tiếp.

Ngày…tháng 04 năm 2013

ĐẠI DIỆN BÊN A

Ngày…tháng 04 năm 2013

ĐẠI DIỆN BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0943786386