ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA – TRUNG TÂM HỒ SEN

  • Địa chỉ: 9/31 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
  • Hotline 1: 0943 786 386
  • Email: Dientudienlanhhosen@gmail.com
  • Website: codienlanhhosen.com

    ĐIỀN VÀO THÔNG TIN BÊN DƯỚI